Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

Kvalitetspolicy för prestation som flaggstat

Flaggstatsdirektivet (2009/21/EG) förutsätter att förvaltningen har ett certifierat kvalitetsledningssystem för de operativa delarna av förvaltningens flaggstatsrelaterade verksamhet inom sjöfarten. För detta syfte har kompetensområdet Transportsystemtjänster vid Traficom skapat ett kvalitetssystem.

Vår utgångspunkt är sjöfartens och sjötrafikens funktion, miljövänlighet och säkerhet samt kundens behov och förväntningar (safety, security and the environment).

Vår verksamhet baserar sig på en kompetent, tillräcklig och motiverad personal (competence and resources).

Vi följer våra anvisningar och värden i vår verksamhet (integrity).

Vi förbinder oss till kontinuerlig utveckling av verksamhetens kvalitet genom att mäta och analysera vår verksamhet (quality assurance).

Vi blickar framåt och förbereder oss för att världen omkring oss förändras (proactivity).

Helsingfors, 31.3.2023

Pietari Pentinsaari
Överdirektör, Transportsystemtjänster

Uppdaterad