Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

N2000-sjökortens publiceringssituation

På den här sidan ser du tidsplanen för den planerade och genomförda reformen

Framskridningen av N2000 farleds- och sjökortsreformen kan granskas på Traficoms kartindextjänst (Extern länk)

N2000 merikarttauudistuksen suunniteltu julkaisuaikataulu
Uppdaterad