Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

Traficom övervakar placering och underhåll av sjösäkerhetsanordningar, sjötrafikmärken och ljussignaler och meddelar närmare föreskrifter om sjösäkerhetsanordningar, sjötrafikmärken och ljussignaler.

För placeringen av sjötrafikmärken och ljussignaler i en allmän farled ansvarar farledshållaren, och i områden utanför farleder ligger ansvaret hos kommunen. För placeringen av märken som betecknar begränsad segelfri höjd, luftledningsmärken samt kabel- och ledningstavlor inklusive riktmärken ansvarar dock den som äger konstruktionen, luftledningen, kabeln eller rörledningen. 

I anvisningen nedan meddelar Traficom närmare om vilka uppgifter som ska lämnas till verket om var sjötrafikmärken och ljussignaler placerats inklusive lokaliseringsuppgifter och hur de ska förmedlas, närmare föreskrifter om sjötrafikmärkens och ljussignalers placering, färger, konstruktion och dimensionering och om användningen av ljussignalernas signalkombinationer samt närmare anvisningar om utmärkning av ledningar, kablar och andra motsvarande konstruktioner och anordningar som är placerade i eller ovanför vattendrag. Genom denna föreskrift bestämmer Traficom även om noggrannare förfaranden kring utmärkningen av verkningsområdet för sjötrafikmärken.

Gör anmälan om placering, ändring eller avlägsnande av sjötrafikmärke

Vesiliikennemerkin ja valo-opasteen asettajan on ilmoitettava Traficomille merkin ja opasteen asettamisesta paikannustietoineen. Vesiliikennemerkin ja valo-opasteen poistosta tai muutoksesta on myös ilmoitettava. Ilmoituksen voi tehdä sähköisen asioinnin kautta.

Uppdaterad