Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

Transport- och kommunikationsverket Traficoms alla sjökortsdata skyddas i upphovsrättslagen. Tillgång till sjökortsdata för andra ändamål än navigation kan fås antingen via en licens för öppna data eller via en licens för sjökartläggningsdata (med vissa undantag).

Den främsta kanalen till Traficoms alla sjökortsdata är Trafikverkets visnings- och nedladdningstjänst (Extern länk). Via den kan man avgiftsfritt ladda ner största delen av materialet med en licens för öppna data . Undantag utgör vissa separat listade sjökartläggningsmaterial, som det också är möjligt att ladda ner kostnadsfritt för andra än navigationsändamål enligt licensvillkoren för sjökartläggningsdata .

För att använda sjökortsdatat till navigationsändamål krävs ett avtalsförfarande. Mer information om detta fås på adressen copyright (at) traficom.fi 

eller via blanketten (Extern länk)

Med navigationsändamål avses alla sjöfartsåtgärder som till exempel färdplanering, positionsbestämning, att sätta lämplig kurs och garantera fartygets säkra fart.

Uppdaterad