Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

I sjökorten och i farlederna tas det i bruk en enhetlig referensnivå för djupuppgifter som är bunden till höjdsystemet N2000. Reformen gör det lättare för sjöfararna att i praktiken beakta ändringen i djupuppgifterna som orsakas av i främsta hand landhöjningen.

N2000 kuva laivan keula

I sjökorten och i farlederna övergår man till att använda en referensnivå för djupuppgifter som är bunden till det nationella höjdsystemet N2000. Övergången till den nya referensnivån för djupuppgifter kommer att påverka hur djup- och farledsuppgifter anges i sjökorten. Ändringen som kommer att synas i sjökortens farleds- och djupuppgifter beror på skillnaden mellan referensnivåerna som används för närvarande och nollpunkten i systemet N2000. I havsområdena är skillnaden mellan referensnivåerna cirka 10-20 cm beroende på området. Den som rör sig på sjön bör i forstättningen noggrannt beakta Meteorogoliska Institutets vattenståndsuppgifter och i vilken referensnivå uppgifterna presenteras.

Vattenståndsuppgifter för havsområden finns att tillgå på Meteorologiska Institutets webbsida: Havsvattenståndet (Extern länk)

Reformen N2000 är en del av Östersjöstaternas gemensamma projekt BSCD2000 (Baltic Sea Chart Datum). Avsikten med projektet är att förenhetliga tolkningen av sjökortsinformationen och det aktuella vattendjupet. Hädanefter får man fram det tillgängliga vattendjupet genom att kombinera djupuppgiften i sjökortet med uppgiften om det aktuella vattenståndet  - utan andra källuppgifter och räkneoperationer som används i det nuvarande systemet.

På videon nedan berättar vi kortfattat vad reformen innebär, vad som förändras och vilken nytta reformen har.

Broschyr om farleds- och sjökortsreformen N2000

Uppdaterad