Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

Läs om transportsystemsanalysen

Analysen ger en helhetsbild av transportsystemet i Finland på en strategisk nivå. Den omfattar alla de viktigaste delarna av transportsystemet och en uppsättning indikatorer för uppföljning av målen i den riksomfattande planen Trafik 12. Uppsättningen inkluderar viktiga indikatorer som beskriver läget för transportsystemet.
Liikenneympäristöä Rautatientorilta

Mobilitetsstyrning används för att utveckla lösningar för hållbar mobilitet

Mobilitetsstyrning främjar klok mobilitet genom bland annat rådgivning, marknadsföring, planering av färdsätt och koordinering och utveckling av mobilitetstjänster. Målet är att minska på resor ensam i personbil och öka på kollektivtrafikens, övriga mobilitetstjänsters samt gång och cyklings popularitet. Traficom beviljar årligen statsunderstöd för moblitetsstyrningsprojekt.
pyöräilijöitä, kävelijöitä ja pyörätuolilla liikkuvia