Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

Anmälan om godstrafik

Lagstiftningen som gäller anmälan om bedrivande av godstrafik kommer att ändras. För en registeranteckning som gäller anmälan krävs från och med den 1 februari 2022 att tjänsteleverantören antingen är en fysisk person som har ett FO-nummer eller en juridisk person. Därtill höjs den nedre gränsen för totalmassan hos ett fordon eller en fordonskombination som används för anmälningspliktig godstrafik från 2 ton till 2,5 ton från och med den 1 februari 2022.

1: Kontrollera om du behöver anmäla dig

Yrkesmässig godstransport med ett fordon eller en fordonskombination med en totalmassa på över 2,5 ton men högst 3,5 ton kräver anmälan till Traficom.

Även innehavaren av ett giltigt trafiktillstånd ska göra en anmälan ifall den bedriver yrkesmässig godstransport med ett fordon eller en fordonskombination som väger över 2,5 ton men högst 3,5 ton.

Anmälan gäller företaget, inte fordonet.

Fordonet som används för godstrafik ska registreras för tillståndspliktig användning.

3: Anmäl ändringar

Du kan uppdatera ditt telefonnummer och din e-postadress i tjänsten Mina ärenden (Mina ärenden/Första sidan/Mina uppgifter). Du kan logga in med dina bankkoder, mobilcertifikat eller certifikatkort.

Tjänsteproducenten kan också anmäla att trafiken upphör och begära att registeranteckningen om bedrivande av godstrafik tas bort. Begäran kan lämnas med den elektroniska anmälningsblanketten.

RÅDGIVNING OM TRAFIKTILLSTÅND

Telefontjänsten
029 534 5181
vardagar kl. 8.00–16.15
liikenneluvat(at)traficom.fi

Uppdaterad