Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

Godkända sakkunniga kan utarbeta en redogörelse om huruvida ett fordon eller en komponent överensstämmer med kraven i samband med nationellt typgodkännande, enskilt godkännande eller registreringsbesiktning av ett fordon som begagnat förts in i landet.

 

HA-klass

En godkänd sakkunnig av HA-klass får lämna utredningar om nationellt typgodkännande och om tillsyn över produktionens överensstämmelse med kraven för nationellt typgodkännande, nationellt typgodkännande av små serier, enskilt godkännande samt registrerings-, ändrings- och kopplingsbesiktning.

HC-klass

En godkänd sakkunnig av HC-klass får lämna utredningar om enskilt godkännande samt om registrerings-, ändrings- och kopplingsbesiktning.

Ansökningar och kontaktuppgifter

  • tutkimuslaitos@traficom.fi
  • Ville Lyytinen, överinspektör
    e-post: ville.lyytinen@traficom.fi
    telefon: 029 534 5261
Uppdaterad