Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

Grundläggande information om registreringsbeviset och EU-direktivets krav

Registreringsbeviset består av två delar. Del I (teknisk del) innehåller tekniska uppgifter om fordonet samt uppgifter om ägaren och innehavaren. Del II (anmälningsdel)  är avsedd för anmälan om ändringar i registeruppgifterna. Båda delarna skrivs ut på blanketter i A4-format med samma förtryckning. Registreringsbevisets delar särskiljs genom dokumentnamnet och delens nummer som skrivs ut på blanketthuvudet.

Bekanta dig med registreringsbevis

Uppdaterad