Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

Traficom utarbetar de anvisningar och blanketter som hälso- och sjukvårdspersonalen behöver för att bedöma körhälsan hos förare av vägfordon i vägtrafik. Traficom har inte behörighet att ta ställning till läkarnas enskilda bedömningar av en förares körhälsa.

Traficom ansvarar för beviljande av körkort och andra persontillstånd inom vägtrafiken. Ansökningarna tas emot vid Traficoms tjänsteleverantör Ajovarmas serviceställen.  Kunden kan lämna in ansökan gällande körkort även elektroniskt om villkoren för att använda tjänsten uppfylls.

Ge alltid läkarutlåtandet (F122) som gäller ansökan om körkort (första körkortet, uppgradering och förnyande av körkort) till kunden. Skicka inte läkarutlåtandet till Traficom!

Läkaren ska i utlåtandet ta ställning till uppfyllandet av krav på körhälsa. Om läkaren inte kan ta ställning till kundens körhälsa ska ett utlåtande inte skrivas över huvud taget.

Polisen ansvarar för övervakningen av förarens körhälsa och fattar beslut om åtgärder i anslutning därtill, till exempel om meddelande av körförbud. Läkarutlåtanden gällande övervakning av körförmågan skickas till polisen.

Författningar

Uppdaterad