Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

Kundpriserna för registrering

Kundpriserna för registrering fastställs i kommunikationsministeriets förordning om Transport- och kommunikationsverket Traficoms avgifter. Registreringsställena tar ut registreringsavgifterna av kunderna enligt avgiftstabellen i bilagan till förordningen.

Kundpriserna för registrering inkluderar inte moms.

Kundpriserna för registrering

Elektroniska registreringstjänster

 • första registrering, ändring av ägare och/eller innehavare 3,00 euro
 • utskrift av registreringsbevis (anmälningsdel och teknisk del) 3,00 euro
 • utskrift av registreringsbevisets tekniska del 0,00 euro
 • avställning 6,00 euro
 • påställning 0,00 euro
 • annat beslut om registrering 19,00 euro
  - anmälan om överlåtelse av fordon till okänd

Registreringstjänster, personlig service

 • registreringsanmälan utan bilaga 8,50 euro
  - ägarbyte, innehavarändring eller annan anmälan exkl. avställning och påställning
 • registreringsanmälan med bilagor 19,00 euro
 • registrering av mellanliggande ägare 40,00 euro
  - ägarbyte vid vilket överlåtelseanmälan inte gjorts för alla mellanliggande ägare
 • avställning 19,00 euro
 • påställning 0,00 euro
 • annat beslut om registrering 19,00 euro
  - anmälan om överlåtelse av fordon till okänd
 • utskrift av registreringsbevis (anmälningsdel och teknisk del) 8,50 euro
 • utskrift av registreringsbevisets tekniska del 0,00 euro
 • registreringsbevis som skrivits ut med anledning av en korrigering av de tekniska uppgifterna 8,50 euro
 • kopia av den tekniska delen 8,50 euro
 • ändring eller utskrift av provnummerintyg 8,50 euro

Registreringsskyltar

 • registreringsskylt för ett förhandsanmält fordon 5,50 euro/st
 • registreringsskylt för fordon 5,50 euro/st
 • annan registreringsskylt 7,50 euro/st
  - special-, export-, provnummer-, tull- eller diplomatskylt
  - registreringsskylt som ges i stället för en förkommen eller förstörd skylt
  - registreringsskylt som av annat skäl måste tillverkas separat
 • undantag från antalet registreringsskyltar (tillstånd för en extra registreringsskylt) 26,00 euro

Specialregistreringstjänster

 • förhandsanmälan eller ny utskrift av förhandsanmälningsintyg 11,50 euro
 • förflyttningstillstånd 15,00 euro
 • exportregistrering 50,00 euro
 • registrering av diplomatbilar 8,50 euro
 • beslut om beviljande av specialtecken 850,00 euro
 • provnummerintyg 230,00 euro

Bilinteckning

 • Fastställande av inteckning 90,00 euro
 • Andra beslut som gäller inteckningsärenden 50,00 euro
  - förnyelse av inteckning
  - dödande av inteckning
  - negativt beslut
 • Gravationsbevis 30,00 euro

Förflyttningsförsäkrings-premier (Extern länk)

 

Tilläggsuppgifter om avgiftsförordningen och avgiftstabellen

Uppdaterad