Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

Namnändring i trafik- och transportregistret

Privatpersoner

I vanliga fall föranleder en namnändring inga åtgärder från din sida eftersom dina uppgifter automatiskt överförs från befolkningsdatasystemet (Extern länk) till trafik- och transportregistret.

Du kan kontrollera dina personuppgifter i Traficoms e-tjänst . Ändringar i uppgifterna ska göras direkt i befolkningsdatasystemet.

Företag

Företag och organisationer behöver inte göra någon anmälan om huvudenheten byter namn, eftersom uppgifterna automatiskt överförs från Företags- och organisationsdatasystemet (FODS) (Extern länk) till trafik- och transportregistret.

En anmälan ska göras om namnändringar som rör andra enheter än huvudenheten eller om uppgifter om företaget eller organisationen saknas i FODS

 

Uppdaterad