Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

Om du har nedsatt rörlighet till exempel på grund av ålder eller funktionsnedsättning, har du rätt att utan kostnad få assistans på busstationer som utsetts till terminaler där assistans ska tillhandahållas. Assistans fås i viss mån även ombord på bussen. Meddela på förhand att du behöver assistans för att få bästa möjliga hjälp. Läs mer om assistans och dina rättigheter i olika situationer.

Assistans är alltid gratis. Assistans underlättar resan och garanterar att alla har samma rätt att resa.

För vem är assistansen avsedd?

Olika funktionshinder kan göra det svårt att använda trafiktjänster. Alla funktionshinder kan inte ses med blotta ögat.

PERSONER MED BESTÅENDE ELLER TILLFÄLLIGT BEGRÄNSAD RÖRELSEFÖRMÅGA HAR RÄTT TILL ASSISTANS

Till exempel kan äldre passagerare, rullstolsburna personer eller personer med syn- eller hörselnedsättning få assistans. 

Även personer med funktionsnedsättning och till exempel personer inom autismspektrumet och personer som har en minnessjukdom har rätt till assistans.

Vilken assistans kan jag få på bussresan?

Rätten till assistans vid bussresor gäller på minst 250 kilometer långa transportsträckor i regelbunden linjetrafik. Rätten till assistans gäller inte beställningstrafik.

Rättigheterna gäller inom EU. EU-förordningen om busspassagerares rättigheter tillämpas också på busstrafiken mellan Finland och Norge.

Europaparlamentets och rådets förordning om passagerares rättigheter vid busstransport (EU) nr 181/2011 tillämpas på den reguljära busstrafiken mellan Finland och Ryssland från och med den 1 mars 2021.

Terminaler som erbjuder assistans

Du kan utan kostnad få assistans på sådana busstationer som utsetts till terminaler där assistans ska tillhandahållas. 

I FINLAND FINNS DET 1 UTSEDDA TERMINAL

  • Helsingfors busstation (Kampens köpcentrum, fjärrtrafikterminalen)

Meddela på förhand att du behöver assistans

Meddela gärna att du behöver assistans redan när du bokar din resa. Då kan du vara säker på att du får just den hjälp du behöver.

Underrätta trafikidkaren, operatören vid den utsedda terminalen, resebyrån eller researrangören om att du behöver assistans. Du kan lägga till information om behovet av assistans redan i bokningssystemet. Det kan dock hända att du behöver göra en separat anmälan till exempel med en webblankett eller per telefon.

MEDDELA SENAST 36 TIMMAR FÖRE AVRESA

Meddela att du behöver assistans samtidigt som du bokar resan eller senast 36 timmar före avresa. 

Om du inte har meddelat på förhand att du behöver assistans, försöker man hjälpa dig så att du kan resa. Det kan dock hända att man inte kan tillgodose alla dina önskemål.  

En extra avgift får inte tas ut för meddelande om behov av assistans. 

Bedöm ditt verkliga behov av assistans

Det behövs inget läkarintyg för att få assistans eller något annat intyg över behovet av assistans. Du ska själv bedöma vilken assistans du behöver under resans gång. När du meddelar att du behöver assistans, beskriv så ingående som möjligt den hjälp du behöver. 

Så här beställer du assistans

1

Meddela ditt behov av assistans på förhand

Meddela att du behöver assistans samtidigt som du bokar resan eller senast 36 timmar före avresa

2

Meddela även om du behöver hjälpmedel

Kom också ihåg att meddela om rörelsehjälpmedel som du behöver, t.ex. rullstol eller ledarhund.

3

Begär en bekräftelse på assistansen

Be om en skriftlig bekräftelse på assistansen.

4

Anmäl dig till ledsagaren vid den utsedda terminalen

Anmäl dig till ledsagaren vid anropsplatsen inom den utsatta tiden. 

Läs mer om dina rättigheter i olika situationer

LÄMNA IN ETT KLAGOMÅL: RÄTTIGHETER FÖR PERSONER MED FUNKTIONNEDSÄTTNING ELLER NEDSATT RÖRLIGHET VID BUSSRESOR

Lämna in ett klagomål om dina rättigheter på resan inte har respekterats. I problemsituationer ska du alltid först kontakta trafikidkaren eller terminaloperatören.

Vid behov kan du kontakta den myndighet som övervakar passagerares rättigheter. I Finland övervakas rättigheterna för personer med funktionsnedsättning eller nedsatt rörlighet inom busstrafiken av Traficom. 

Uppdaterad