Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

Skrotning och slutlig avregistrering av fordon

Gör en slutlig avregistrering av ditt fordon genom att utan avgift lämna in det för återvinning till en av Finlands Bilåtervinning Ab:s (Extern länk) officiella mottagningsplatser.

Mottagningsplatsen tar emot fordonet och ger dig ett skrotningsintyg. Mottagningsplatsen sköter om den slutliga avregistreringen av fordonet. 

Person- och paketbilar ska alltid lämnas till skrotning till en officiell mottagningsplats så att de kan avföras ur registret.

Fordon i andra fordonskategorier kan också skrotas någon annanstans. Om du skrotar ett fordon på något annat sätt än via en officiell mottagningsplats, ska du själv sköta om den slutliga avregistreringen av fordonet. Smidigast sköter du saken via Traficoms e-tjänster:

  1. Logga in i tjänsten Mina ärenden
  2. Välj sektionen Fordon och fordonsbeskattning
  3. Välj tjänsten Anmäl om skrotning av fordon

Om du inte kan använda e-tjänster, kan du också fylla i pdf-blanketten Utredning om skrotning av fordon (B144) och lämna in den till Traficoms registratorskontor (Extern länk). Till utredningen ska du bifoga ett intyg av den aktör som ansvarat för skrotningen eller en annan tillförlitlig utredning över hur fordonet har skrotats. 

Uppdaterad