Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

Skrotning och slutlig avregistrering av fordon

Gör en slutlig avregistrering av ditt fordon genom att utan avgift lämna in det för återvinning till en av Finlands Bilåtervinning Ab:s (Extern länk) officiella mottagningsplatser.

Mottagningsplatsen tar emot fordonet och ger dig ett skrotningsintyg. Mottagningsplatsen sköter om den slutliga avregistreringen av fordonet. 

Person- och paketbilar ska alltid lämnas till skrotning till en officiell mottagningsplats så att de kan avföras ur registret.

Fordon i andra fordonskategorier kan också skrotas någon annanstans. Om du skrotar ett fordon på något annat sätt än via en officiell mottagningsplats, ska du själv sköta om den slutliga avregistreringen av fordonet. Detta gör du genom att lämna in en utredning om skrotning av fordon (B144) till Traficoms registratorskontor. Till utredningen ska du bifoga ett intyg av den aktör som ansvarat för skrotningen eller en annan tillförlitlig utredning över hur fordonet har skrotats.

Uppdaterad