Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

Yrkeskompetens för lastbils- och bussförare

Lagstiftningen om yrkeskompetensen för lastbils- och bussförare förutsätter yrkeskompetens hos förare som kör i yrkesmässig trafik. Yrkeskompetens har krävts för persontransport från och med den 10 september 2008 och för godstransport från och med den 10 september 2009.

Att uppnå och upprätthålla yrkeskompetensen

Yrkeskompetens förvärvas antingen genom att genomföra en utbildning för grundläggande yrkeskompetens eller avlägga ett prov för grundläggande yrkeskompetens.

Om körrätt för lastbil har börjat före den 10 september 2009 förvärvas yrkeskompetens för godstransport genom fortutbildning.

Om körrätt för buss har börjat före den 10 september 2009 förvärvas yrkeskompetens för persontransport genom fortutbildning.

Registrering av yrkeskompetensen och ansökan om bevis eller kort

Innan yrkeskompetensbeviset eller anteckning om yrkeskompetens i körkortet beviljas ska yrkeskompetensutbildningen vara registrerad i trafik- och transportregistret.

För dem som genomfört fortbildningen sköter utbildningscentrumet som gett utbildningen registreringen. 

De som genomfört utbildning för grundläggande yrkeskompetens eller avlagt ett prov för grundläggande yrkeskompetens gör registreringen hos Transport- och kommunikationsverkets tjänsteleverantör Ajovarma Oy. För registreringen ska man ta med sig beslutet om godkänt yrkeskompetensprov.

Registreringen av utbildning för grundläggande yrkeskompetens och tillhörande teoriprov eller prov för grundläggande yrkeskompetens i samband med militärtjänstgöringen sköts av försvarsmakten. 

De som genomfört utbildning för grundläggande yrkeskompetens eller avlagt ett prov för grundläggande yrkeskompetens i samband med en yrkesutbildning ska för registreringen ta med sig examensbetyget från läroinrättningen.

Utbildningscentrum och anordnare av prov

Utbildning i yrkeskompetens för lastbils- och bussförare får endast ges av en sådan aktör som har godkänts att ge yrkeskompetensutbildning för förare.

Prov för grundläggande yrkeskompetens för lastbils- och bussförare får endast ordnas av en aktör som har godkänts för uppdraget.

Uppdaterad