Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

Anmälan om färdigställande av vattenbyggnadskonstruktion

Anmäl färdigställande av broar och luftledningar som korsar ett vattendrag samt kablar och rörledningar som går under ett vattendrag samt placering av sjötrafikmärken eller ljussignaler. Traficom märker ut informationen i sjökorten utgående från din anmälan.

Anmäl färdigställande av broar och luftledningar som korsar ett vattendrag samt kablar och rörledningar som går under ett vattendrag. Traficom märker ut informationen i sjökorten utgående från din anmälan.

Det är bra att också anmäla viktiga kajkonstruktioner, vågbrytare, vindkraftverk som anlagts i vatten, fiskodlingsbassänger och ändringar i strandlinjen i områden över vilka det finns sjökort.

Ge information om konstruktionens position samt brons och luftledningens segelfria höjd i samband med anmälan.