Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

Ansök om regionala och farkosttypsspecifika förbud och begränsningar

Transport- och kommunikationsverket kan förbjuda eller begränsa trafik med farkoster på ett visst vattenområde för viss tid eller tills vidare. Även användningen av en viss motordriven farkosttyp kan förbjudas eller begränsas. Ansök om regionala och farkosttypsspecifika förbud och begränsningar här.

Behandlingen av förbuds- och begränsningsansökningar är överbelastad. Traficom behandlar ansökningarna i ankomstordning. Behandlingstiden för ansökan om förbud och begränsningar enligt Sjötrafiklagen är i nuläget cirka 1,5 år.  Vi beklagar möjliga olägenheter på grund av detta. 

För utmärkningen av förbud och begränsningar i terrängen svarar för farledernas del farledshållaren och för övriga områdens del kommunen i fråga.