Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

Ansökan om godkännande som sjömansläkare eller förnyelse av godkännande

Traficom godkänner sjömansläkarna som är verksamma i Finland.

Av en läkare som har genomgått grundkursen för sjömansläkare efter den 1 juli 2018 krävs utöver påvisande av kunnandet även en lämplig specialistläkarexamen när hen ansöker om första godkännandet. Detta krav på specialistläkarexamen gäller inte sjömansläkare som har godkänts tidigare om de påvisar sitt kunnande och ansöker om förnyelse av godkännande före den 1 juli 2020.

Man ska i princip ansöka om det första godkännandet senast ett år efter utbildningen.

Förnyelse av godkännande som sjömansläkare

Godkännande som sjömansläkare beviljas för högst fem år. Avgiften för godkännandeperioden är 100 euro som betalas i samband med ansökan.

För att upprätthålla behörigheten och behålla godkännandet ska sjömansläkaren

  • delta i repetitionsutbildningar minst 1–2 gånger beroende på antalet undersökningar och utbildningsutbudet.

Ansök om godkännande som sjömansläkare i e-tjänsten