Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

Elektronisk anmälan om ägarbyte för en farkost

Den nya ägaren är skyldig att registrera farkosten i sitt namn. Ägarbytet ska göras inom 30 dagar efter köpet.

Gör så här

1

Kontrollera certifikatet

Kontrollera att du har ett giltigt certifikat eller att säljaren har gjort en anmälan om överlåtelse till dig.

Om en anmälan om överlåtelse har gjorts för dig, är det eventuella certifikatet inte längre tillgängligt. Gör då ägarbytet på basis av överlåtelseanmälan.

Vänligen observera att om du inte har ett certifikat eller om det inte finns någon överlåtelseanmälan registrerad till dig kan du inte sköta ärendet elektroniskt. Hitta ditt närmaste registreringsställe eller skicka undertecknad anmälningsblankett och överlåtelsebrev direkt till Traficom.

2

Var beredd på att fylla i flera tekniska uppgifter om farkosten

Med hjälp av anmälningsblanketten (Extern länk) kan du på förhand ta reda på vilka uppgifter som efterfrågas.

3

Logga in på vår e-tjänst

Tjänsten kräver identifiering. Du måste vara minst 15 år.

4

Välj tjänst

Om du har ett certifikat, välj tjänsten Gör ägarbyte med certifikat. Ange certifikat och registerbeteckning.

Om en anmälan om att farkosten har överlåtits till dig har gjorts, kan du välja farkosten direkt ur förteckningen och börja tjänsten Anmäl ägarbyte.

5

Komplettera uppgifterna

Komplettera uppgifterna om ägare/innehavare. Som inloggad användare anges du automatiskt som ägare till farkosten och detta kan inte ändras. Fyll även i andra obligatoriska uppgifter som eventuellt saknas om farkosten.

6

Godkänn och betala

Betala ägarbytet och kom ihåg att klicka på knappen Retur till säljarens tjänst, varefter du får en bekräftelse på betalningen och kan skriva ut ett kvitto.

Farkostens registerbeteckning förblir densamma vid ett ägarbyte. 

Du får registreringsbeviset per post inom cirka två veckor.

Du kan emellertid använda din farkost redan innan registreringsbeviset har kommit. Myndigheterna kan vid behov kontrollera i systemet att farkosten är registrerad och att bevisbeställningen är i kraft. Det lönar sig dock att ha köpebrevet med sig då man rör sig till sjöss.

Dödsboet kan sköta farkostens registreringsärenden endast hos avtalsregistrerare eller skicka anmälan per post till Traficom.

Att lägga till flera ägare/innehavare eller avlägsna befintliga ägare/innehavare

Gör så här

1

Logga in i e-tjänsten

Endast ägaren har rätt att göra ändringar i ägar- eller innehavaruppgifterna.

2

Välj farkosten vars uppgifter du vill ändra

3

Välj tjänsten "Ändra ägare och/eller innehavare"

Personen som är inloggad i tjänsten är alltid automatiskt ägaren, detta kan inte ändras.

4

Lägg till eller ta bort ägare/innehavare, meddela ägarskap, välj kontaktperson samt fyll i telefonnummer och, om du vill, en e-postadress

5

Kontrollera uppgifterna som du har gett

6

Betala registreringen

Betala för ägarbytet och kom ihåg att klicka på Gå tillbaka till försäljarens tjänst där du får en bekräftelse och kan skriva ut kvittot.

Du kan också skriva ut kvittot senare under Mina ärenden.

Du får registreringsbeviset per post efter cirka två veckor.

Du kan ändå använda din farkost före registreringsbeviset har kommit fram. Myndigheterna kan vid behov kontrollera i systemet att farkosten är registrerad och att beviset har beställts.