Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

I tjänsten kan du söka fyrar ur Trafikledverkets register över farleder och säkerhetsanordningar, eller ladda ner en fyrlista i PDF- format.

Söktjänst för fyrar

Med hjälp av tjänsten kan man, bland annat, söka ändrade fyruppgifter eller ta ut en lista över fyrarna enligt sjöområde, vattendrag eller ett visst sjökort. Uppgifterna baserar sig på Trafikledverkets register över farleder och säkerhetsanordningar.

Elektroniska tjänster

Kostnadsfri

Fyrlista i PDF- format

Fyrlistan utges även som PDF- publikation som fritt kan laddas ned. Publikationen är indelad i sektioner för att underlätta både uppdatering och användning. Allmän information om fyrlistan, dess användning samt fyrarna finns i en separat PDF-publikation. Tabellerna över fyrarna har indelats i separata PDF-publikationer för inlandsfarvattnen och kustområdena. Saimens vattenområde finns med i publikationen över inlandsfarvattnen som en del av Vuoksens vattendrag. Fyrlistorna för de olika områdena kommer att uppdateras oftare än den allmänna informationen.