Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

Observation gällande sjökort

I tjänsten kan du ge respons på sjökortens datainnehåll. Applikationen använder som primär bakgrundskort det material som motsvarar det senast uppdaterade elektroniska sjökortet ENC. Via en separat rullgardinsmeny är det möjligt att som bakgrundskort även välja alla andra Transport- och kommunikationsverket Traficoms sjökort, dvs. sjökortsserier, insjökort, kustkort, hamnkort och översiktskort.

Responsen kan fokuseras på sjökortet med sökning av koordinater, ens egen position eller ritningsverktyg genom att lägga till en punkt, en sträcka eller ett område på önskad plats på kartytan samt genom att bifoga till exempel en bildfil som stöder observationen i responsen. Kundens respons bedöms på basis av den kort- och mätningsinformation som Traficom förfogar över. När responsen tagits till behandling syns positionen också i kundapplikationen. Vid behov kontaktar Traficom kunden för att fråga efter ytterligare information.

Traficom får varje år en hel del kundresponser som gäller sjökortets datainnehåll. De flesta responser bidrar till att det blir ändringar på sjökort. De mest brådskande ändringsuppgifterna publiceras genom att uppdatera det elektroniska sjökortet och på tjänsten Underrättelser för sjöfarande. De mindre brådskande ändringsuppgifterna publiceras i kommande upplagor av sjökort.

Elektroniska tjänster

Kostnadsfri