Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

Påställning av fordon

Använd tjänsten när du vill anmäla att din bil, motorcykel eller annat fordon ska påställas. Påställningen träder i kraft samma dag som anmälan görs. Påställningen gäller tills vidare och kan inte göras i förväg, retroaktivt eller för en viss tid.

Om ditt fordon inte används under vissa perioder, kan du tillfälligt avställa det och samtidigt få besparingar i fordonskostnaderna. Påställ fordonet innan du tar det i bruk igen. Påställningen gäller tills vidare och kan inte göras i förväg, retroaktivt eller för en viss tid.

Du kan använda fordonet omedelbart efter påställningen, om den periodiska besiktningen och trafikförsäkringen gäller, registreringsskyltarna är fastsatta och eventuell fordonsskatt som förfallit till betalning har betalats. Påställningen har lyckats när du kommer till bekräftelsesidan. 

Observera att om du påställer ett fordon mellan två avställningar, debiteras för den tid du använder fordonet minst 10 € i fordonsskatt dvs. det minsta fordonsskattebelopp som debiteras.

Traficom kan på begäran underrätta EES-stater och landskapet Åland om registrering av fordon i Finland

Om fordonet tidigare har varit registrerat i Finland och nu införs i Finlands register på nytt kan Traficom på kundens begäran göra en anmälan om detta till den EES-stat eller landskapet Åland där fordonet har varit registrerat.

Gör begäran per telefon eller e-post till Traficoms kundservice https://www.traficom.fi/sv/kundservice (Extern länk) 
(> Registrering av fordon > Rådgivning om registrering av fordon och om registreringsskyltar).