Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

När du hyr ut en farkost finns det flera saker som du måste ta i beaktande. Vi har samlat en checklista över det som man måste komma ihåg för att se till att uthyrningen och att sjötrafiken sker säkert.

Enligt sjötrafiklagen får man inte hyra ut en farkost åt någon som inte uppfyller kraven beträffande ålder, förmåga och skicklighet. Den som överlämnar eller hyr ut en farkost ska se till att farkosten vid tidpunkten för överlämnandet har en sådan konstruktion, är i ett sådant skick och har sådana övriga egenskaper att den är säker i förhållande till vattenområdet i fråga och de omständigheter som sammanhänger med det och att mottagaren av farkosten har fått tillräcklig handledning för att trygga säkerheten vid användning..

Kontrollera hyrestagarens ålder, förmåga och skicklighet

 • Kontrollera och anteckna hyrestagarens personuppgifter, särskilt åldern. En registrerad motorfarkost får framföras av en person som fyllt 15 år.
 • Bedöm personens körskick och utrustning visuellt. Påminn om att alkohol och båtliv inte hör samman.
 • Utred hyrestagarens båtförar- och sjötrafikserfarenhet, samt hur bekant personen är med redskapen. Båtkunskaper kan lättast påvisas med till exempel ett internationellt förarbrev för fritidsbåtar.

Ge handledning i trygg användning av farkosten

 • Befälhavarens ansvar
 • Väjningsregler
 • Beaktande av miljön (avfall, buller, svallvågor)
 • Hur agera i nödsituationer
 • Lokalkännedom samt områdets eventuella undantagsförhållanden (begränsningar)
 • Ändamålsenliga och aktuella sjökort
 • Ruttplanering (meddela också dina anhöriga vart du är på väg och när du kommer tillbaka)
 • Väderförhållanden
 • Farkostens utrustning och säker användning av den (båt, vattenskoter och övriga farkoster)

I farkosten ska det finnas redskap och anvisningar för hur de kan användas säkert

Visning av farkosten, var utrustningen finns och dess skick

 

Visning av farkosten, var utrustningen finns och dess skick

Visning av farkosten, var utrustningen finns och dess skick

Räddningsvästar, signalutrustning, nödstopp, bränslesystem och övriga mätare

Räddningsvästar, signalutrustning, nödstopp, bränslesystem och övriga mätare

Räddningsvästar och signalututrustning

Trossar, belastning, låsning av båten/motorn

Låsning

 

Trim, motorns manöverdon, fendrar, kontroll av djupgående

 

 

Förtöjningspunkter

Bogsering av och med vattenskoter

 

Vedestä ylösnousun opastus

Vedestä ylösnousun opastus

Vedestä ylösnousun opastus

Handledning i hur man tar sig upp ur vattnet

Handledning i hur man tar sig upp ur vattnet

Handledning i hur man tar sig upp ur vattnet

Fuktskydd för kommunikationsutrustningFuktskydd för kommunikationsutrustningFuktskydd för kommunikationsutrustning

Användning av eventuell eldstad

 

 

Linor för segel på segelbåtar

 

 

Ingå ett skriftligt avtal

Se till att följande saker anges i avtalet:

 • Personuppgifter för uthyraren och hyrestagaren
 • Start- och slutdatum för uthyrningen (plats, datum, tidpunkt)
 • Farkostens skick innan uthyrning (skick, bränsle, renlighet)
 • Försäkringsskydd för uthyrningen
 • Farkostens användningsändamål (t.ex. för vattenskidning e.d.)
 • De egna kontaktuppgifterna och anvisningar för hur man anmäler problem
 • Respons
 • Underskrift

Dessa anvisningar hittar du också på vår sida Anvisningarna för farkosters uthyrare

Ytterligare information

Juhani Pappila, överinspektor juhani pappila(at)traficom.fi, tfn 029 534 6651