Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

Anvisningarna för registreringsanmälan på registreringsbevisets baksida är inte helt aktuella

Observera att de anvisningar för registreringsanmälan som finns på registreringsbevisets baksida inte längre är helt aktuella efter den 16 november 2015. Uppdaterade anvisningar fås

Uppdaterad