Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

Dödsboets delägare bestämmer tillsammans om egendom som innehas av dödsboet.

Om äganderätten till ett fordon har övergått till ett dödsbo behöver detta inte anmälas till trafik- och transportregistret. En registeranmälan ska dock göras inom sju dagar från det att äganderätten till fordonet har övergått från dödsboet till den nya ägaren.

Det räcker med att en av delägarna i dödsboet undertecknar de registreringar som dödsboet gör. Den delägare som undertecknar dokumentet ansvarar för att hen har fått de övriga delägarnas samtycke till att göra registreringen. Delägarna behöver inte upprätta ett dokument över samtycket.

Ett fordon som ingår i ett dödsbo kan registreras hos ett besiktningsställe som utför registreringar eller hos ett försäkringsbolag. Det går inte att uträtta ärenden för dödsboets räkning i e-tjänster eftersom ägarna i dödsboet inte har antecknats i något register. Om dödsboet fortsätter den avlidnes näringsverksamhet och har ett FO-nummer kan delägarna med Suomi.fi-fullmakter ge en vald person, ett företag eller ett samfund fullmakt att sköta ärenden som gäller dödsboets näringsverksamhet.

Uppdaterad