Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

Om det av fordonets registeruppgifter framgår att en överlåtelseanmälan har registrerats för fordonet, betyder det att den i registret antecknade ägaren till fordonet har sålt fordonet vidare och anmält detta till Traficom, men att köparen inte har registrerat fordonet i sitt namn.

Det kan även finnas flera överlåtelseanmälningar för ett fordon, om fordonet har sålts vidare flera gånger utan att ägarbytet har registrerats korrekt. (Extern länk)

Kontakta Traficoms registreringsrådgivning och informationstjänst för att ta reda på köparens uppgifter.

LÖNAR DET SIG ATT KÖPA ETT FORDON SOM HAR EN ÖVERLÅTELSEANMÄLAN?

Traficom rekommenderar att man endast köper fordon av den som står som ägare i registret.

Om en överlåtelseanmälan har registrerats för fordonet (dvs. fordonet säljs av en person som inte har registrerat det i sitt namn), kan du kräva att säljaren registrerar fordonet i sitt namn före köpet.

Genom att köpa ett fordon från någon annan än den i registret angivna ägaren riskerar du bl.a. följande:

Fordonet kan vara oförsäkrat
Om ett fordon är påställt och försäkrat, omfattas köparen av den i registret antecknade ägarens trafikförsäkring i sju dagar. Om du köper ett fordon av någon annan än den i registret antecknade ägaren, kan dessa sju dagar redan vara förbrukade och då är fordonet oförsäkrat (Extern länk) (Extern länk). Då måste du skaffa en försäkring för fordonet och registrera det i ditt namn redan samma dag du köper det för att undvika en avgift för oförsäkrat fordon (Extern länk) (Extern länk).

Du kan bli tvungen att betala fordonsskatt och andra kostnader för den tid du inte varit ägare till fordonet
Om du registrerar ägarbytet med det certifikat du får av säljaren, antecknas den överlåtelsedag som angetts i överlåtelseanmälan som överlåtelsedag. I praktiken betyder detta att du från och med den överlåtelsedag som den i registret antecknade ägaren har meddelat övertar ansvaret för alla skyldigheter som gäller fordonet (t.ex. fordonsskatt, avgift för fordon utan trafikförsäkring, parkeringsböter, böter från hastighetskameror och eventuell tilläggsskatt).

För att införa den verkliga överlåtelsedagen i registret krävs en utredning och en högre registreringsavgift
Om du vill göra en anteckning i registret om att ditt ägande har börjat från den verkliga överlåtelsedagen, ska du göra en registrering vid ett besiktningsställe som utför registreringar. I samband med registreringen ska du utöver ett certifikat eller del II visa upp överlåtelseintyg av vilka det framgår att fordonet har övergått i din ägo från den i registret antecknade ägaren. En högre avgift för registrering av mellanliggande ägare (Extern länk) tas då ut för registreringen

Uppdaterad