Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

Som vinnare ville man se en 5G-överraskare, t.ex. en tjänst av ett nytt slag eller ett betydande mervärde producerat med 5G för en existerande tjänst eller produkt. Dessutom sökte man två organisationer som har främjat 5G-synlighet nationellt och/eller internationellt samt visat stark uppfinningsförmåga i sin 5G-utveckling. 

Till vinnare utsågs digitaliseringsprojektet Port Oulu Smarter. Uleåborgs hamn utvecklar, gör försök med och utnyttjar de första 5G-lösningarna inom industri och logistik i samarbete med andra aktörer. Inom ramen för projektet bygger man en ny mångsidig digital infrastruktur för hamnområdet som ska betjäna alla samarbetspartner. Anmärkningsvärt i samband med detta projekt är dess innovativitet, utnyttjandepotential och skalbarhet. 

LuxTurrim5G -ekosystem holistiska 5G-/IoT-nätverk och plattform som genomför lokal dataanalys är det första i sitt slag. Helheten tar städernas digitala tjänster till en ny nivå. LuxTurrim5G-smartstolpekonceptet tas fram i ett brett mångsektoriellt ekosystemsamarbete. Det att många har tagit kontakt på globala planet förtäljer om att det har gjorts ett fantastiskt arbete inom ramen för projektet och att det i hög grad har ökat synligheten för 5G.  

Remote Medical Expertise project vid medicinsk konsultation eller gruppundervisning på distans sänds en 360-bild, en videobild från AR-glasögon, data från patientens biosensorer och andra inkopplade instrument via 5G-nätet till en fjärrgranskningspunkt. Specialistläkaren kan leda vårdåtgärderna eller en grupp medicine studerande kan följa med behandlingen och mätdatat och lyssna på den behandlande läkarens och patientens berättelser. Detta minskar i hög grad behovet att resa.  Samma uppfinningsrika tjänsteutförande kan utnyttjas inte bara i sjukvården, undervisningen och industriunderhållet utan också inom konditionskartläggningen av byggnader. 

Jury: Projektgruppen 5G Momentum, som består av representanter för Transport- och kommunikationsverket Traficom, Trafikledsverket och Meteorologiska institutet. I gruppen ingår också en representant för kommunikationsministeriet. 

Ytterligare information
Projektet 5G Momentum, projektchef Marjo Uusi-Pantti, tfn 029 539 0103 

De som blivit utsedda till vinnare berättar om sina egna projekt och idéer.

 Titta på Port Oulu Smarter digitaliseringsprojekt video

Titta på LuxTurrim5G -ekosystem video

Titta på Remote Medical Expertise project video

Uppdaterad