Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

5G Momentum snabbar upp införandet av 5G-tekniken och nya tjänster

5G Momentum är ett ekosystem som snabbar upp nya försök och lösningar genom att skapa samarbete. Vi ordnar 5G-relaterade evenemang för medlemmarna i nätverket, delar information om 5G-försök och erbjuder stöd till olika forsknings- och utvecklingsprojekt. Med hjälp av försök som utnyttjar 5G-tekniken främjar vårt nätverk nya tjänster och innovationer. Försöksprojekt erbjuds tekniskt expertstöd och stöd i anslutning till bestämmelser, bl.a. i anslutning till trådlös kommunikation, byggande av 5G-nät och automation av trafiken. Ett mål är också att identifiera utmaningar i anslutning till verksamhetsmiljön och ge finländsk kompetens synlighet. Ekosystemet 5G Momentum samordnas av Transport- och kommunikationsverket Traficom.
Pilvet

5G-projekt och försök i Finland

Genom 5G-försök läggs grunden för nya lösningar. Finländska företag, forskningsinstitut och den offentliga sektorn samarbetar för att producera forskning, projekt och pilotprojekt av hög kvalitet. Målet är att ta fram konkreta lösningar för olika användningsändamål och tjänster som använder sig av framtidens teknik.
Liikennepalvelut

5G stöder hållbar utveckling

5G-tekniken möjliggör nya tjänster och lösningar för flera sektorer exempelvis industri, hälsovård och transport. 5G ger oss effektivitet, en enorm kapacitet att överföra data förmånligt och dataöverföring i närapå realtid. Dataöverföring i realtid öppnar många möjligheter att utveckla skräddarsydda tjänster till exempel genom att utnyttja artificiell intelligens, edge computing och maskinsyn. Nya tekniker möjliggör digitalisering i många branscher, vilket stöder hållbar utveckling och klimatmålen.
Kestävä kehitys

Beviljande av radiotillstånd för 5G-testanvändning

Man kan ansöka hos Traficom om kortvariga radiotillstånd för test-, forsknings- och provanvändning. Tillståndets giltighet kan vara från några dagar till ett år. Beviljande av radiotillstånd för ansökta frekvenser bedöms från fall till fall. Tillstånd kan även beviljas redan auktionerade 5G-frekvensband på 700 MHz, 3,5 GHz och 26 GHz. Om tillstånd söks för ett frekvensband som är tilldelad en teleoperatör, ska den som söker tillstånd ha den ifrågavarande teleoperatörens samtycke. Utöver det här kan kortvariga radiotillstånd för test ansökas även för andra frekvensområden.
Suomen kartta

Finlands testekosystem för 5G (5GTNF)

Syftet med ekosystemet 5G Test Network Finland (5GTNF) är att verka som en öppen testmiljö och erbjuda stöd för testning och demonstrationer. Testmiljön kan skräddarsys för både telekommunikationsaktörers och framtidens användares behov.
Palapeli

Behöver du sparring för din 5G-utvecklingsidé? Anslut dig till ekosystemet 5G Momentum!

Vill du veta mer om utvecklingen av tjänster som 5G-teknologin möjliggör? Är du intresserad av att bekanta dig med andra 5G-aktörer och skapa sektorsöverskridande nätverk? Om du ansluter dig till vårt samarbetsnätverk blir du medlem bland oss som är intresserade av utvecklingen av 5G-teknologin. Vi välkomnar alla våra nätverksmedlemmar till olika 5G-evenemang som vi arrangerar varje år. Skriv till oss på 5GMomentum[at]traficom.fi, så får du närmare information om att bli medlem.
Kuva

Segern i 5G-innovationstävlingen gick till digitaliseringsprojektet Port Oulu Smarter

Syftet med 5G-innovationstävlingen var att finna sådant 5G-kunnande som möjliggör nya 5G-tjänster eller ger nytt mervärde för existerande produkter och tjänster. Vinnaren är det innovativa digitaliseringsprojektet Port Oulu Smarter som är både skalbart och har stor potential. Hedersomnämnanden fick ekosystemet LuxTurrim5G för att det skapar synlighet för 5G och den uppfinningsrika idén om medicinsk 5G-konsultation eller gruppundervisning på distans.
Kuva

Kontakta 5G Momentum teamet

Vi hjälper gärna om du har frågor. Skriv till oss på 5GMomentum[at]traficom.fi.
Tiimin kuva
Transport- och kommunikationsverket främjar utvecklingen av nya tjänster och kommunikationsförbindelser för samhällets behov genom att förbättra möjligheter att använda frekvenser och genom att bef...
Världsradiokonferensen 2023 (WRC23, World Radiocommunication Conference) som avslutades senaste vecka fattade beslut om användningen av radiofrekvenser i framtiden. Finlands mål uppnåddes väl.
Teleoperatörerna DNA Abp, Elisa Abp och Telia Oyj kommer att stänga ned sina 3G-nät under åren 2023-2024. De frekvenser som de nuvarande 3G-näten använder kommer att tas i bruk av nyare mobilnättek...
Kommunikationsministeriet och Transport- och kommunikationsverket Traficom informerar: Inom programmet Fonden för ett sammanlänkat Europa finansierar EU projekt som förbättrar EU:s digitala inf...