Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

Ansökan om frekvensreservering och radiotillstånd

Innan man ansöker om radiotillstånd för de frekvenser som behövs för att använda radiosystemet är det att rekommendera att man ansöker om frekvensreservering för planering av radiosystemet eller för an-skaffningen av radiosändare, om förhandsuppgifter om lediga radiofrekvenser krävs.

På så sätt kan sökandena i tidigt skede säkerställa att de ändamålsenliga frekvenser som behövs för användning av det planerade radionätet finns tillgängliga. Frekvensreservering beviljas endast om förutsättningarna för beviljandet uppfylls. För att det ska vara möjligt att anvisa tekniskt ändamålsenliga radiofrekvenser för sökanden ska planen för radionät, som ska fogas till ansökan, basera sig på ett faktiskt och genomförbart radiosystemprojekt.

I stället för frekvensreservering är det också möjligt att direkt ansöka om radiotillstånd. Radiotillstånd kan beviljas utan frekvensreservering om ansökan om tillstånd jämte plan över radionät är tillräckligt noggrann och genomförbar för beviljande av radiotillstånd och om förutsättningarna för beviljande av tillstånd även i övrigt är uppfyllda.

Skicka en fritt formulerad ansökan om tillstånd via kontaktblanketten  eller genom att skicka ett e-postmeddelande till radiotaajuudet@traficom.fi.

Övrig användning av frekvensbanden 2300–2320 MHz och 24,25–25,1 GHz

Frekvensbandet 23002400 MHz används för trådlösa kameror. För att skydda kameraanvändningen är det möjligt att lokala nät inte tas i användning inom vissa geografiska områden eller att det blir nödvändigt att uppställa till exempel begränsningar för strålningseffekten. Dessa områden är till exempel områden där flera trådlösa kameror är i användning samtidigt och regelbundet. Användningen av trådlösa kameror på frekvensbandet 23002320 MHz kommer dock att upphöra.

Frekvensbandet 24,325,1 MHz har i statsrådets förordning reserverats för produktutveckling, testning och undervisning på vissa geografiska områden i Esbo, Tammerfors och Uleåborg i statsrådets förordning om användningen av radiofrekvenser och om en frekvensplan.  (Extern länk)

Definitioner som hänför sig till lokala nät  

  • Med mobilnät avses ett nät som baserar sig på 3GPP-teknologin och har mobil terminalutrustning.
  • Lokal verksamhet är verksamhet som sker lokalt på basis av antalet kunder/abonnemang, det geografiska användningsområdet eller annars lokalt (t.ex. fabrik, hamn, köpcentrum, flygplats, sportcenter, stadsdel, by eller campus).
  • Nättjänst av ringa betydelse är verksamhet som på basen av antalet användare, ekonomisk betydelse eller kommunikationsmarknadens relevans är verksamhet av ringa betydelse. Verksamhet anses också vara av ringa betydelse om den gäller ett begränsat antal frekvenser,  är begränsad till sin tekniska omfattning eller tjänstens omfattning är ringa.

Med ett allmänt mobilnät avses ett kommunikationsnät som används för att tillhandahålla kommunikationstjänster till en grupp av användare som inte har avgränsats på förhand.

Med ett privat mobilnät avses ett kommunikationsnät som används för att tillhandahålla kommunikationstjänster till en grupp av användare som har avgränsats på förhand.

Uppdaterad