Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

God praxis för sambyggnad

Material om god praxis för sambyggnad och en presentation av praxis som underlättar sambyggnad som uppkommit i tävlingen Årets sambyggnadsgärning.

Modell för kostnadsfördelning för sambygnadsprojekt

FiCom rf och Finsk Energiindustri rf har i samarbete med sina medlemsföretag upprättat en ny modell för kostnadsfördelning gällande sambyggnad av el- och telenät. Syftet med modellen är att främja sambyggnad mellan företagen i branscherna.

En gemensam kommunalteknisk byggarbetsplats – avtal mellan beställare

Ett samarbete mellan Finlands Kommunförbund, Finsk Energiindustri, Centralförbundet för telekommunikation och informationsteknik FiCom och Finlands Vattenverksförening.

Begrepp för sambyggnad

Gemensamma begreppsmodeller för utnyttjande av nätinformation, sambyggnad, samutnyttjande och infrastrukturens mervärdestjänster har skapats för branschen som aktörerna förbinder sig till.

Uppdaterad