Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

Information om 5G

5G-mobilteknik som möjliggör supersnabba bredbandsförbindelser används redan på många orterna i Finland. 5G möjliggör också ett effektivare sakernas internet samt automation och robotisering.

Alla samhällets sektorer gynnas av 5G, till exempel industrin, trafiken och logistiken, jord- och skogsbruket samt hälsovården. 5G och digitaliseringen stöder en hållbar utveckling och klimatmålen samt möjliggör nya tjänster för olika sektorer.

Nya tekniker, i synnerhet 5G, revolutionerar den elektroniska servicemiljön. 5G-tekniken erbjuder olika servicelösningar inom flera olika affärssektorer. 5G har många fördelar: Pålitlighet, snabbhet, låg latens, egenskaper som är särskilt viktiga vid lösningar för virtuell och förstärkt verklighet samt lösningar för industrin och smarta elnät. Stor kapacitet är viktig till exempel i städernas nät, där man vill erbjuda förmånlig kommunikationsservice utan trängsel till en stor mängd användare. Nätverksskivning möjliggör skräddarsydda nättjänster för olika användningsområden. Allt fler 5G-funktioner är tillgängliga och chipkostnaderna sjunker – med tanke på konkurrensen är det nu man ska dra nytta av 5G. 

Fördelarna med 5G

  • Hastigheten för trådlöst bredband blir tio gånger högre, och 500 Mbps - 1 Gbps blir möjliga för vanliga användare
  • Sakernas internet: man kan till nätet ansluta en stor mängd IoT-apparater, t.ex. förmånliga sensorer vars batteri kan räcka upp till 10 år
  • Tillförlitlighet och en mycket kort fördröjning möjliggör bl.a. styrning på distans och automatisering
  • Webbtjänster kan skräddarsys enligt behov, och t.ex. tillförlitlighet kan vara viktigare än hastighet

Finland är föregångare inom 5G, såväl med tanke på utbyggande av nät samt forskning och utveckling. Finland har öppnat alla EU 5G pionjärfrekvensband 700 MHz, 3400–3800 MHz och 26 GHz.

Se presentation om 5G av Jan Engelberg - Vad är 5G? (Extern länk) (på finska)

Läs mer om mobilnätens frekvenser och tillståndshavare (Extern länk)

Länk till nätsidan för Lokala 4g/5G nät (Extern länk)

 

5G värdet

FITech offers free university courses for adult students as well as degree students. All eight Fitech universities, as well as the University of Helsinki, will undertake a million euro funding from the Ministry of Education and Culture, open complimentary continuing education for all Finns related to 5G technology. Read more and join in here (Extern länk)

FiTech
Uppdaterad