Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

Vad är ett certifikat?

Ett certifikat är en kod som består av sex tecken och som ger rätt att ändra uppgifterna om ett fordons eller en farkosts ägare och innehavare.

Den som står som ägare till fordonet eller farkosten i registret kan skapa ett certifikat i Traficoms e-tjänst  eller i försäkringsbolagens elektroniska registreringstjänster . Certifikatet är i kraft i 14 dagar.

Användning av certifikat vid fordonsköp

Säljaren (den som står som ägare i registret)

1

Skapa ett certifikat i Traficoms e-tjänst eller i försäkringsbolagens e-tjänst.

I samband med att du skapar certifikatet kan du skriva ut förhandsifyllda överlåtelsebrev för köpet både för dig själv och för köparen.

Youtube-video: Säljare: Skapa ett certifikat (Extern länk)

3

Gör en överlåtelseanmälan efter köpet

Gör en överlåtelseanmälan  (Extern länk)i Traficoms e-tjänst och se till att avgifter för fordonet upphör. Spara överlåtelsebrevet i händelse av en konfliktsituation.

Köparen

2

Registrera ägarbytet inom sju dagar

Teckna en trafikförsäkring och registrera fordonet inom sju dagar.

Köparen registrerar ägarbytet med certifikatet i antingen Traficoms  eller försäkringsbolagets e-tjänst eller genom att besöka ett registreringsställe .

Ett krav för att kunna göra ett ägarbyte för ett påställt fordon i Traficoms e-tjänst (Extern länk) är att en trafikförsäkring har tecknats för fordonet. I försäkringsbolagens e-tjänster kan du teckna en försäkring samtidigt som du registrerar fordonet.

Observera att om fordonet som du köpt är avställt , får du inte köra med det innan du har gjort en anmälan om påställning

Uppdaterad