Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

Den nya sjötrafiklagen medför inga större ändringar i registreringen av farkoster. Varje farkost som är försedd med motor eller segel, vars skrovlängd är minst 5,5 meter eller vars effekt enligt motortillverkarens uppgift är minst 15 kilowatt dvs. 20,4 hästkrafter ska fortsättningsvis registreras i trafik- och transportregistret.

Också sådana farkoster som inte är registreringspliktiga med stöd av lagen kan införas i trafik- och transportregistret.

Lagen innehåller följande preciserande bestämmelser om användningen av registreringspliktiga farkoster:

  • En farkost som befinner sig tillfälligt i Finland och vars ägare eller innehavare varken har hemkommun, hemvist eller hemort i Finland, eller som har registrerats någon annanstans på behörigt sätt, får användas i Finland utan att den anmäls till registret.
  • Ägare eller innehavare till en farkost får, om de har sin hemkommun, hemvist eller hemort i landskapet Åland, använda sin farkost tillfälligt på annat håll i Finland utan att anmäla den till registret.
  • Om en farkost importeras från utlandet till Finland ska den registreras inom sju dagar från det att den importerats till Finland.

Bekanta dig med båtregistret

Uppdaterad