Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

Ändring av adressuppgifter i trafik- och transportregistret

Adressändring för en fysisk person

I vanliga fall föranleder en ändring av dina adressuppgifter inga åtgärder från din sida eftersom dina uppgifter automatiskt överförs från befolkningsdatasystemet till trafik- och transportregistret.

Du kan kontrollera dina personuppgifter i Traficoms e-tjänst . Om uppgifterna inte stämmer måste du uppdatera dina uppgifter i befolkningsdatasystemet (Extern länk).

I vissa situationer överförs inte uppgifterna automatiskt. Dessa är:

  1. Postbox- och poste restante-adresser

    Din adress i trafik- och transportregistret kan vara en postbox- eller poste restante-adress om du saknar annan adress i befolkningsregistret eller har en spärrmarkering. Adressuppgifter förmedlas automatiskt från befolkningsregistret.

  2. Adressändring för dödsbo

    Information om en adressändring för ett dödsbo förmedlas inte automatiskt till trafik- och transportregistret. Läs mer.

Adressändring för ett företag

Företag och organisationer behöver inte anmäla en adressändring för huvudenheten, eftersom uppgifterna automatiskt överförs från Företags- och organisationsdatasystemet (FODS) (Extern länk) till trafik- och transportregistret.

Om det är fråga om ett annat verksamhetsställe eller om uppgifter om företaget eller organisationen inte finns i FODS, ska en anmälan göras via Traficoms e-tjänst (kräver identifiering) eller med blanketten Anmälan om adressändring för företag/samfund (Y323) (Extern länk).

Uppdaterad