Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

Bekanta dig med dessa anvisningar och sköt köpet av en bil, motorcykel, moped eller annat fordon smidigt utan problem.

Observera att också föregående innehavares eller ägares fordonsskatt som förfallit till betalning medför användningsförbud för fordonet. Förfallodagen för den föregående innehavarens eller ägarens redan påbörjade fordonsskatteperiod kan vara förestående, vilket innebär att fordonsskatten förfaller till betalning först efter köpet. 

Du kan kontrollera om fordonsskatten har förfallit eller snart förfaller till betalning via Traficoms elektroniska tjänster (Extern länk).

Mera information om hur du kan betala din fordonskat.

Gör så här

1

Kontrollera fordonets register- och skatteuppgifter samt ägarens identitet före köpet

Köp helst ett fordon endast av den som är upptagen som ägare i registret. Då slipper du problem med äganderätt, trafikförsäkring och fordonsskatt. Som köpare kan du ställa som villkor att säljaren registrerar fordonet i sitt namn innan du köper det.

3

Försäkra dig, om att säljaren har gjort en överlåtelseanmälan eller be säljaren om ett giltigt certifikat eller del II

Om säljaren gör en överlåtelseanmälan för dig, behöver du inte nödvändigtvis ett certifikat eller del II för att registrera ägarbytet.

Efter det att säljaren gjort en överlåtelseanmälan kan du se fordonet i e-tjänsten Mina ärenden under dina fordonsuppgifter och du kan överföra fordonet till dig genom att göra ett ägarbyte. Du kan kontrollera uppgiften också genom att kontakta Traficoms rådgivning om registrering (Extern länk).

Ett certifikat är en digital kod som är i kraft i två veckor. Med ett certifikat kan du registrera ett fordon i ditt namn vid Traficoms eller ditt försäkringsbolags e-tjänst, men även genom att besöka ett registreringsställe.

Du kan även registrera fordonet i ditt namn med registreringsbevisets del II, men då måste registreringen utföras vid ett registreringsställe och det kostar mer .

Elektroniska tjänster

Kostnadsfri

5

Teckna en trafikförsäkring och registrera fordonet i ditt namn

För registrering av ett ägarbyte krävs en giltig trafikförsäkring, såvida inte fordonet är avställt. Teckna en trafikförsäkring inom sju dagar efter köpet.

I försäkringsbolagens e-tjänster (Extern länk) kan du teckna en försäkring samtidigt som du registrerar ägarbytet.

I Traficoms e-tjänster kan du göra ägarbytet efter att du tecknat en trafikförsäkring.

Läs mer

Uppdaterad