Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny
Transport- och kommunikationsverket (Traficom) har den 19 juni 2024 utfärdat en ändring till föreskriften ANS M1-1, Regler för tillhandahållande av flygledningstjänst och flygtrafiktjänster som til...
Transport- och kommunikationsverket (Traficom) inleder ett föreskriftsprojekt för att ändra luftfartsföreskriften OPS M1-33, Nationella bestämmelser som kompletterar förordningen om flygdrift. Avsi...
Staten har tillfälligt stött reguljärflyg från Helsingfors till flygplatserna i Joensuu, Jyväskylä, Kajana, Kemi och Karleby från år 2021. Ökningen av antalet flygpassagerare som vi såg förra året ...
Transport- och kommunikationsverkets (Traficom) har den 7 juni 2024 meddelat ett beslut om tillstånd att flyga i förbjudet området EFP50 Kruununhaka för perioden 17.6. - 31.12.2024.
Transport- och kommunikationsverket Traficom har utfärdat en rekommendation till operatörerna som flyger från Kina till Finland om att följa de anvisningar om coronaintyg som utfärdats av Europeisk...
Coronasmittorna har ökat avsevärt i Finland. Transport- och kommunikationsverket Traficom inleder omedelbart diskussioner med trafik- och transportaktörerna om åtgärder med vilka det är möjligt att...
Transport- och kommunikationsverket Traficom begränsar inte det största tillåtna antalet passagerare i trafikmedlen med vilka man tillhandahåller transporttjänster inom området för Egentliga Finlan...
EU-kommissionen rekommenderar att EU-länderna avbryter flygtrafiken från länder i södra Afrika där man upptäckt coronavirusvarianten omikron. Finland har inga luftfartsavtal med dessa länder och ti...