Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

Transport- och kommunikationsverket Traficom godkänner på ansökan utbildningsanordnare och utbildningar inom sjöfarten. Utbildningsanordnarna själva eller de som vill bli utbildningsanordnare ska ansöka om godkännande.

Godkännande behövs i synnerhet för sådan utbildning som grundar sig på kraven i den internationella konventionen angående normer för sjöfolks utbildning, certifiering och vakthållning (STCW-konventionen). Därtill måste all annan sjöfartsutbildning som grundar sig på internationella krav och i vissa fall även sjöfartsutbildning som grundar sig på nationella krav godkännas.

Bestämmelser om godkännande av utbildningsanordnare och utbildningar inom sjöfarten ingår i II avd. 12 kap. i lagen om transportservice (320/2017), som trädde i kraft 1.7.2018. Ytterligare bestämmelser om godkännande av utbildningsanordnare finns i 20 § i statsrådets förordning om fartygs bemanning och fartygspersonalens behörighet (den s.k. bemanningsförordningen 508/2018).

Enligt lagen om transportservice gäller följande övergångsbestämmelse sådana utbildningsanordnare som varit verksamma före 1.7.2018: Utbildningsanordnare som ger sjöfartsutbildning som leder till behörighetsbrev eller certifikat över specialbehörighet enligt STCW-konventionen och som enligt konventionen ska vara godkända av administrationen, ska ansöka om godkännande av utbildningsanordnaren och utbildningen före utgången av juni 2019 och de får ge sjöfartsutbildning utan godkännande tills Transport- och kommunikationsverket Traficom har beslutat om godkännandet.

Traficom har utfärdat anvisning om hur man ansöker om godkännande av utbildningsanordnare och utbildning inom sjöfarten.

Uppdaterad