Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

Djupdata består av djuppunkter som uppmätts genom heltäckande sjömätning eller linjelodning.

Djupinformation används i främsta hand för sjökortsproduktion, farledsplanering-  och underhåll. I sådana data som producerats genom heltäckande djupmätningsmetoder (ekoramning och multibeam-ekolodning) är punkttätheten < 2m. Med övriga mätmetoder (t.ex. linjelodning) är punkttätheten 10–40 meter.

Det finns tillgängliga djupdata över havsområden samt Vuoksens, Kymmenes och Päijännes insjösystem. För farlederna för handelsfartyg och båtfarlederna finns det mera detaljerade djupdata. I övriga områden varierar tillgången på data.

Förfrågningar gällande data

syvyysmittausaineistot(at)traficom.fi

Uppdaterad