Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

Nationell behörig myndighet för ledning av fartygstrafiken (Vessel Traffic Service, VTS) är Transport- och kommunikationsverket Traficom (lagen om fartygstrafikservice 623/2005).

Den behöriga myndigheten inrättar fartygstrafikservice på ett visst område, godkänner VTS-drifthandboken och fattar myndighetsbeslut som gäller fartygstrafikservice. Innan fartygstrafikservicen inrättas ska den behöriga myndigheten utreda behovet av den. Därefter fastställs fartygstrafikservicen genom ett beslut om inrättande som innehåller åtminstone följande punkter:

1) den VTS-tjänsteleverantör som upprätthåller fartygstrafikservicen,

2) samarbetsavtalet, om fartygstrafikservicen upprätthålls i samarbete med andra myndigheter eller hamninnehavare,

3) VTS-området samt obligatoriska fartygsrapporteringspunkter och rutter,

4) VTS-tjänsteleverantörens minimiantal anställda och personalens behörighet,

5) VTS-tjänsteleverantörens verksamhetsmetoder och verksamhetstider,

6) VTS-centralens läge samt VTS-centralens och VTS-områdets tekniska system, samt

7) vilka närmare bestämmelser om fartygsrapporteringen som fartygstrafikservicen förutsätter och vilka radiokanaler som används. 

VTS-tjänsteleverantören är Fintraffic Sjötrafikledning Ab som i enlighet med beslutet om inrättande ansvarar för den operativa ledningen av fartygstrafik.

Trafikledsverket i sin tur ansvarar för anordnande av sjötrafikstyrningen, dvs. verket bygger/driver sensornätet och radarutrustningen som behövs för operationer. 

Uppdaterad