Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

Permanenta förbud och begränsningar i sjötrafiken

Man kan ansöka om förbud och begränsningar för sjötrafiken. Traficom fattar beslut om förbud och begränsningar för alla vattenområden.

Tidigare fattade NTM-centralerna beslut om förbud och begränsningar som gäller andra vattenområden, men i och med att den nya sjötrafiklagen trädde i kraft den 1 juni 2020 överförs även dessa beslut till Traficom. Beslut om regionala förbud eller begränsningar som gäller farleder fattades av Traficom redan före reformen.

Alla de förbud och begränsningar för sjötrafiken som vi har kännedom om finns i kartprogrammet. på Trafikledsverkets webbplats (Extern länk)

Uppdaterad