Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

I Finland produceras både tryckta och elektroniska sjökort. Koordinatsystemet som används för sjökorten är WGS-84. Allmän information om sjökorten finns här .

De tryckta sjökorten följer den internationella symboliken (INT).  Sjökortssymbolerna grundar sig på den internationella hydrografiska organisationens (International Hydrographic Organization, IHO) internationella standard S-4. En uppdaterad förteckning över de gällande upplagorna av tryckta sjökort finns här (Extern länk).

Produktionen av elektroniska sjökort följer den internationella standarden S-57, IHO Transfer Standard for Digital Hydrographic Data. Standarden fastställer det tekniska utförandet av elektroniskt sjökortsmaterial.

Produktlistan (Extern länk) är en webbaserad tjänst som innehåller uppdaterad information om de tryckta och elektroniska sjökorten.

Uppdaterad