Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

Traficoms roll i cybersäkerhet inom sjöfarten

Traficoms uppgifter delas in i två servicehelheter när det gäller cybersäkerhet inom sjöfarten. Transport- och kommunikationsverket Traficoms uppgifter inom cybersäkerhet inom sjöfarten fördelar sig på servicehelheterna Sjöfartstillsyn och Cybersäkerhetscentret.

Traficoms servicehelhet Sjöfartstillsyn

Servicehelheten Sjöfartstillsyn svarar bland annat för samordning och utveckling av och tillsyn över frågor som gäller cybersäkerhet.  Det centrala syftet med tillsynen är att säkerställa att verksamheten utövas i enlighet med krav (bl.a. tillsyn enligt NIS-direktivet och den nationella lagstiftning som genomför direktivet) och att stöda aktörerna inom transportsystemet i att utveckla och bedöma sin cybersäkerhet.

Cybersäkerhetscentret vid Traficom

Cybersäkerhetscentret vid Traficom har till uppgift att vara ett nationellt cybersäkerhetscenter (National Cyber Security Centre, NCSC), svara för CERT-verksamheten inom sjöfarten, alltså förebygga säkerhetsöverträdelser, informera om informationssäkerhetsfrågor och utreda säkerhetsöverträdelser och hot om dem.  Cybersäkerhetscentret vid Traficom svarar för verksamheten för ISAC-gruppen inom logistik (L-ISAC).

 

Uppdaterad