Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

Taxiföretag och förmedlingscentraler

Flera brister upptäcktes i samband med övervakningstillslaget mot taxitrafiken som genomfördes gemensamt av polisen i Östra Nyland, Transport- och kommunikationsverket Traficom, Skatteförvaltningen...
Efter att taxibilars skyldighet att återvända till sin stationsplats efter skjutsen upphävdes 2018 har taxiföretag fritt kunnat definiera sina egna verksamhetsområden och -tider. Taxitjänsterna pla...
Utifrån de avgiftsuppgifter som samlats in vid uppföljningen av taximarknaden har prisnivån på taxiresor hållit sig på ungefär samma nivå jämfört med när priserna avreglerades 2018. I Nyland har pr...
I och med reformen av taxilagstiftningen år 2021 fick myndigheterna nya befogenheter att utföra tillsyn över taxiverksamheten. Transport- och kommunikationsverket Traficom utför tillsyn över inneha...

Bakgrund och syften

Syftet med ändringarna i bestämmelserna om taxiverksamhet är att åtgärda de olägenheter som påträffats, särskilt med beaktande av säkerheten i taxiverksamheten, bekämpningen av grå ekonomi, insynen i prissättningen och tillgången till taxi.

Körtillstånd för taxiförare

Information om provet för taxiförare och om den frivilliga förarutbildning som gäller grupper med särskilda behov.

Taxitrafiktillstånd

Ändringar i förutsättningarna för beviljande av taxitrafiktillstånd. Ett av de nya kraven för tillstånd att personen ska skaffa sig yrkeskompetens inom taxitrafik genom en företagarutbildning och ett företagarprov.

Fordon som används i taxitrafik

Alla taxibilar ska vara utrustade med en taxameter eller något annat instrument eller system. Dessutom ska alla fordon som används i taxitrafik vara utrustade med en synlig taxilykta.

Tilaa #Taksi2021-uutiskirje

Taksialan toimija, haluatko ajantasaista tietoa taksilainsäädännön muutoksista? Tilaa Traficomin #Taksi2021-uutiskirje omaan sähköpostiisi.

Statistik (Extern länk)

Tilastot
Trafiktillstånd och internationella transporttillstånd: Statistiken innehåller information om trafiktillstånd och internationella transporttillstånd som beviljas innehavare av trafiktillstånd. Uppgifterna om trafiktillstånd uppdateras varje månad och uppgifterna om internationella transporttillstånd en gång om året.