Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

Ändringsbesiktning

Har du ändrat ditt fordons konstruktion eller t.ex. antalet sittplatser? Kontrollera om ditt fordon måste genomgå en ändringsbesiktning,

Lämna in fordonet för ändringsbesiktning om

  • fordonets konstruktion eller användningssyfte ändras väsentligt
  • delar eller utrustning har lagts till eller tagits bort från fordonet vilket väsentligen ändrar dess egenskaper eller användningssyfte
  • förutsättningarna för skatter och avgifter som gäller fordonet ändras
  • fordonets kategori eller klass inte längre stämmer.

Bilskatt ska betalas för ett fordon om bilens konstruktion eller användningssyfte ändras på ett sätt som påverkar beskattningen.

Rådgivning om besiktning

Rådgivning i ärenden som gäller besiktning och fordonsteknik fås vid besiktningsställena. (Extern länk)

Uppdaterad