Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

EU-skyltar

EU-skyltar togs i bruk i Finland 2001. Efter detta har fordon automatiskt getts EU-skyltar, om inte ägaren särskilt har anhållit om skyltar av gammal modell.

Om ditt fordon har EU-skyltar, behöver du inte använda en separat nationalitetsbeteckning (Extern länk) när du kör inom EU. Utanför EU krävs nationalitetsbeteckning.

Du kan byta skyltar av gammal modell till EU-skyltar på ett besiktningsställe som utför registreringar. På besiktningsstället får du de nya registreringsskyltarna med det nya registreringsnumret meddetsamma. Du ska lämna tillbaka de gamla skyltarna till besiktningsstället.

Om du vill ha kvar samma registreringsnummer för ditt fordon går det att beställa EU-skyltar med det gamla registreringsnumret. Leveranstiden är två veckor räknat från beställningen. Du hämtar ut skyltarna från besiktningsstället samtidigt som du lämnar tillbaka de gamla.

 

Uppdaterad