Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

Fel i fordonets registeruppgifter

Om registeruppgifterna om ditt fordon innehåller fel kan du be att Traficom åtgärdar detta. Korrigeringar av tekniska uppgifter om fordon görs vid ett besiktningsställe som utför registreringsbesiktningar.

Om rättelsen påverkar en annan part, till exempel den föregående ägaren eller innehavaren, ska rättelsebegäran vara undertecknad av båda parterna. Alternativt kan båda parterna lämna in varsin begäran till Traficom. Parterna ska i varje fall vara överens om hur registeruppgifterna ska rättas.  Om den ena parten är av en annan uppfattning, till exempel om överlåtelsedatumet, kan uppgiften inte rättas.

Överlåtelsedatumet ska dock överensstämma med verkligheten, så att ändra datumet för att undvika den gottgörelse som Trafikförsäkringscentralen fastställt är inte en grund för rättelse av uppgifterna. 

Motivera varför uppgifterna i registret bör rättas. Bifoga dokument som bekräftar felet, t.ex. ett överlåtelsebrev som undertecknats av bägge parter. 

 

Skicka in en begäran om rättelse

Du kan lämna in rättelsebegäran till Traficom antingen

  • per e-post till adressen kirjaamo(at)traficom.fi (begäran kan vara ett enkelt e-postmeddelande, vid behov skickar båda parterna egna) eller
  • per post till adressen Transport- och kommunikationsverket Traficom, PB 320, 00059 TRAFICOM.

Uppge dina kontaktuppgifter (telefonnummer, e-postadress) i rättelsebegäran så att Traficom vid behov kan kontakta dig för mer information.

Uppdaterad