Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

Registreringsskyldiga fordon

Ett motordrivet fordon som används i trafik eller en släpvagn som kopplas till det ska i regel registreras. Ändringar som gäller ett registrerat fordon ska anmälas (Extern länk) till registret inom utsatt tid.

Registreringsskyldigheten gäller fordonets ägare och innehavare. Den som underlåter att göra en registeranmälan gör sig skyldig till en fordonsförseelse. Detta kan medföra att polisen avlägsnar fordonets registreringsskyltar och utfärdar böter.

Undantag från registreringsskyldigheten

Registreringsskyldigheten gäller inte

 • fordon som används uteslutande på arbetsplats-, fabriks-, hamn-, lager- eller tävlingsområden som avstängts från allmän trafik (omfattar även terräng- och gångtrafik) eller på andra liknande områden
 • andra terrängfordon än snöskotrar
 • tunga snöskotrar som används någon annanstans än på snöskoterleder
 • motorredskap, byggda eller utrustade för produktion av skörd, skördebärgning eller väghållning (t.ex. träskor, väghyvlar) eller sådana traktorer eller motsvarande motorredskap som är avsedda att styras av gående
 • släpvagnar som är avsedda att kopplas till fordon i kategori L, traktorer, motorredskap eller terrängfordon
 • släpanordningar som är avsedda att kopplas till andra fordon än bilar
 • slädar.

Även om registrering inte behövs måste man i vissa fall teckna en trafikförsäkring för fordonet. Mer information om försäkringsskyldigheten får du från ditt försäkringsbolag eller från Trafikförsäkringscentralen. (Extern länk)

Skyldighet att registrera en terränghjuling

Fordonslagstiftningen känner inte till ett fordonsslag med benämningen terränghjuling. Om ett fordon som till vardags kallas terränghjuling har EG-typgodkänts i någon av de följande fordonskategorierna gäller registreringsskyldigheten om fordonet används i allmän vägtrafik:

 • trehjulig moped (fordon i kategori L2e)
 • trehjuling (L5e)
 • lätt fyrhjuling (L6e)
 • fyrhjuling (L7e).

Terränghjulingar av annat slag är terrängfordon och kan därför inte registreras för allmän vägtrafik.

Uppdaterad