Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

Undantagssituationer då ett avställt fordon får användas

Ett avställt fordon får inte användas i trafik förrän det påställts annat än i de undantagsfall som nämns nedan. Missbruk leder alltid till en tilläggsskatt på minst 1 000 €.  

1. Till slutet av det dygn då anmälan om avställning gjordes, förutsatt att fordonet har registreringsskyltarna fastsatta och en giltig försäkring. 

2. Den kortaste vägen till en på förhand bokad besiktning och därifrån vidare till en plats där fordonet förvaras eller kan repareras. Fordonet ska ha registreringsskyltarna fastsatta och en giltig försäkring.

Ovan nämnda rätt att flytta fordonet till besiktning gäller endast när fordonet flyttas raka vägen till besiktningsstället för besiktning. Det är till exempel inte tillåtet att flytta fordonet till en verkstad före besiktningen utan förflyttningstillstånd eller utan göra en anmälan om påställning.

3. Med förflyttningstillstånd

4.  Med provnummerintyg 

6. Med interimistiskt registreringsbevis (exportregistreringsintyg) 

7. Med trailer eller genom bogsering där en av fordonets axlar är i luften. Säkerställ vilket förflyttningssätt som ditt försäkringsbolag godtar.

8. Närmare bestämmelser om bogsering finns i vägtrafiklagen (Extern länk).

  • OBS! Enligt den nya vägtrafiklagen är det inte tillåtet att använda en dolly från och med den 1 juni 2020
Uppdaterad