Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

I den nya sjötrafiklagen preciseras de behörighetskrav som gäller vid färd på vatten.

Den som framför eller styr en farkost ska inneha den ålder och besitta den förmåga och skicklighet som krävs med hänsyn till förhållandena. 

Föraren är den som använder styranordningarna  dvs. den som står vid rodret och fysiskt styr farkosten.
Den som ansvarar för styrningen är den som ger föraren anvisningar bl.a. om i vilken riktning farkosten ska styras.

Tabell över behörighetskraven

Registreringspliktig motordriven farkost15 årålder, förmåga och skicklighet
Registreringspliktig farkost som drivs med segelkraft-ålder, förmåga och skicklighet
Icke-registreringspliktig-ålder, förmåga och skicklighet
Nöjesfartyg (>24 m, max 500 GT)18 årinternationellt förarbrev för fritidsbåt
Hyresbåt18 årbehörighetsbrev för förare av hyresbåt

 

Internationellt förarbrev för fritidsbåt

Villkor för erhållande av internationellt förarbrev för fritidsbåt är

 • minst 16 års ålder
 • minst ett gällande körkort i grupp 1 eller ett läkarintyg som krävs för det
 • att examenskraven uppfylls.

De teoretiska kunskaperna kan visas på tre sätt:

 • genom ett intyg utfärdat av en sådan båtorganisation eller en sådan utbildningsorganisation som Traficom har godkänt
 • genom ett behörighetsbrev för däcksbefäl eller
 • genom ett prov som avläggs på Traficom.

Praktiskt båtkunnande visas 

 • genom ett intyg utfärdat av en sådan båtorganisation eller en sådan utbildningsorganisation som Traficom godkänt.

Godkända utbildningssystem

Traficom har godkänt följande utbildningsorganisationer:

 • Maritime E.S.B.H.
 • Merellinen Oulu ry
 • PORY-purjehduksenopettajat
 • Suomen Meripelastusseura ry
 • Suomen Navigaatioliitto ry
 • Suomen Navigoinninopettajat ry
 • Suomen Partiolaiset
 • Suomen Purjehdus ja Veneily ry
 • Suomen veneilykouluttajat - Turvallisesti vesillä ry
 • Tampereen Navigaatioseura ry

Ansökan om internationellt förarbrev för fritidsbåt

Ansökningen lämnas in till Traficom. Ansökan ska innehålla alla uppgifter och utredningar som behövs. Den som ansöker om förarbrev för första gången ska kunna styrka sin identitet på ett tillförlitligt sätt.

Internationellt förarbrev för fritidsbåt är i kraft tills vidare.

Förnyande av internationellt förarbrev för fritidsbåt

Om förarbrevet för fritidsbåt har beviljats för viss tid ska sökanden tillsammans med sin ansökan om förnyande lämna in en kopia av sitt körkort eller läkarintyg och en kopia av det tidigare förarbrevet för fritidsbåt. 

Om förarbrevet har förkommit eller förstörts kan ett nytt förarbrev beviljas utan utredning om hälsotillstånd och uppfyllande av examenskrav.

 

Uppdaterad