Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

Byte av ett fordon på avbetalning

Överlåtelsedatumet som antecknas i registret för en bytesbil är ofta senare än det datum fordonet överläts till bilaffären.

När du köper ett fordon på avbetalning antecknas finansbolaget som ägare i trafik- och transportregistret och den/de andra parten/parterna i avbetalningsavtalet som innehavare. Äganderätten till överförs till innehavare när fordonet är betalt till fullo. Enligt de allmänna avbetalningsvillkoren för bilköpet har innehavaren inte rätt att överlåta fordonet vidare utan finansbolagets samtycke.

Ägaren fattar beslut om att anteckna eller stryka någon som innehavare i registret. När ett fordon som överlåts till en bilaffär som bytesbil inte har betalats till fullo betalar bilaffären den kvarvarande skulden till finansbolaget. Innehavaren står kvar som innehavare till dess att den slutliga skulden har betalats och bilaffären blivit ägare. 

Om du anser att ägarbytet av en bytesbil dröjer orimligt, ska du kontakta bilaffären och finansbolaget för att reda ut saken. För att uppgifterna i registret ska kunna ändras måste parterna vara överens. Både bilaffären och finansbolaget ska skicka en skriftlig begäran om rättelse till Traficom.

Uppdaterad